Гроздьо Желев


Гроздьо Желев Николов/Корубов/ е роден на 22.11.1914г. в с. Султанци, Варненски окръг. Баща му е убит в Първата световна война. През 1924г. семейството се преселва в с.Раковец, където Гроздьо завършва основно   образование.  

Родна стряха 1.Иванка 2.Сестра му Рада и Иван 3.Сестрите Христина и Иванка 4.Христина
Продължава да учи в средното техническо училище в Габрово.

Писма до домаПрез 1932г. влиза в редовете на РМС и развива активна дейност сред младежта. За прогресивна дейност е подгонен от полицията и изключен от училище.
Завръща се в с.Раковец и започва да стажува като машинист по мелници и вършачки. Тук Гроздьо заработва с още по-голяма енергия сред селската младеж и скоро става неин признат организатор и ръководител в този край.Под негово ръководство се създават ремсови и младежки кооперативни групи.След провала през 1942г. Гроздьо Желев заедно с други , минава в нелегалност и образува партизанска чета "Народна дума", като става  неин командир.


 На 03.02.1943г. бункерът в който зимува четата е разкрит от полицията. След 15 часово сражение партизаните успяват да се измъкнат от обкръжението.
 Преследван от полицията и жандармерията, на 09.02.1943г. край с.Аврен пада убит смелият партизански командир Гроздьо Желев.